Kersttoespraak 1949 ] Kersttoespraak 1980 ] Kersttoespraak 1996 ] Kersttoespraak 1997 ] Kersttoespraak 1998 ] Kersttoespraak1999 ] Kersttoespraak 2000 ] Kersttoespraak 2001 ] Kersttoespraak 2002 ] Kersttoespraak 2003 ] Kersttoespraak 2004 ] Kersttoespraak 2005 ] Kersttoespraak 2006 ] Kersttoespraak 2007 ] Kersttoespraak 2008 ] Kersttoespraak 2009 ] Kersttoespraak 2010 ] Kersttoespraak 2011 ] Kersttoespraak 2012 ] Kersttoespraak 2013 ] Kersttoespraak 2014 ] Kersttoespraak 2015 ] Kersttoespraak 2016 ] [ Aankondiging aftreden Koningin Juliana 31 januari 1980 ] Bekendmaking Aftreden Koningin Beatrix ] interview Willem Alexander - Maxima ] Toespraak Koningin Beatrix 29 april 2013 ] Toespraak Koning Willem Alexander ]

 

 

 

 

 

Koningin Juliana kondigt haar aftreden aan
31 januari 1980

 

Bij iedereen die oud wordt doet vroeger of later het nuchtere feit zich voor dat de krachten gaan afnemen en dat zo iemand zijn taak niet meer kan volbrengen als voorheen. Dan komt er een moment dat het ook niet meer verantwoord is die langer uit te oefenen. Zo voel ik dat voor mij het ogenblik nadert mijn taak als uw Koningin neer te leggen.
De ondertekening van de zogenaamde Akte van Abdicatie volgde op 30 april 1980 in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Juliana werd op die dag 71 jaar oud en had het zichtbaar moeilijk met de troonsafstand. Ze lichtte haar besluit vanuit het paleis op die dag nog wat verder toe:

Het is beter voor het Koninkrijk en voor ons allen Nederlanders, dat een frisse nieuwe kracht mijn plaats gaat innemen. Ik ben blij met mijn opvolgster. Ze zal het goed doen. Dat ze deze overdracht ook innerlijk aanvaardt stemt mij diep dankbaar jegens haar.

--------


Nadat de akte van abdicatie was ondertekend, toonden Juliana en Beatrix zich aan het Nederlandse volk op het balkon. Juliana, inmiddels prinses, hield hier nog een korte toespraak. Deze werd enigszins verstoord door rookbommen en protesterende krakers die leuzen scandeerden als “Geen woning, geen kroning!”.

Op het moment dat de abdicatie voltooid was, werd Beatrix direct koningin. ’s Middags werd ze in de Nieuwe Kerk, tijdens een plechtige zitting van de Staten-Generaal, officieel ingehuldigd als Koningin der Nederlanden. 
 

  | Kerstevangelie  | Kerstfoto | Kerstgezangen  | Kerstkindje | Kerstkribbe  |  Kersttoespraak | Kerstzang |

|